Over YWAM

Jeugd met een Opdracht

Family Ministry is een onderdeel van Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Nederland. JmeO is een internationale organisatie die zich inzet het goede nieuws van Jezus Christus aan alle mensen en volken bekend te maken (Marcus 16:15, Mattheüs 28:19-20). Zie de websites www.jmeo.nl en wwww.ywam.org.

Nationaal

De leiding van Family Ministry in Nederland is gevestigd bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek in Heerde. E-mail family@ywam.nl, website www.ywamheidebeek.org, tel. 0578 691534.

Internationaal

De rol van huwelijken en gezinnen is nauw aan de missie van JmeO verbonden. Daarom bestaat binnen JmeO de tak Family Ministries International (FMI). Zie daarover de websites www.ywam-fmi.org (nieuws en ontwikkelingen) en www.uofn-frc.org (training en bronnen).

University of the Nations

De University of the Nations (UofN) is het internationale opleidingennetwerk van Jeugd met een Opdracht. Daaronder valt onder meer de Family Ministry School. Dat is een drie maanden durende opleiding voor mensen die dienstbaar willen zijn aan de versterking van huwelijk- en gezinsleven. Zie www.uofn.edu.