Geschiedenis

Family Ministry Nederland

Family Ministry ontstond als onderdeel van Jeugd met een Opdracht Nederland in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In 1988 hielden Derek en Trich Dodd op de JmeO-basis Heidebeek in Heerde voor het eerst vier seminars over huwelijk en gezin.

Hun doel was mensen meer inzicht geven in de Bijbelse principes voor het gezin, zowel voor hun eigen gezin als voor hulpverlening aan anderen. Het idee was niet zozeer probleemgericht werken, maar (preventief) een “banier op te heffen (Jesaja 62:10) voor huwelijk en gezin”.

De Dodd’s waren al langere tijd bij JmeO Heidebeek actief in met name pastorale zorg. In 1985/’86 volgden ze cursussen op het gebied van Family Ministries en pastoraat aan de (voorloper van de) University of the Nations in Hawaii.

In hun pastorale werk waren de Dodd’s tot ontdekking gekomen dat problemen van mensen vaak terug te voeren zijn op de (vroegere) gezinssituatie.

Ze werden gestimuleerd door het werk van Don Kirkby bij JmeO in Duitsland. Deze gepensioneerde predikant uit Nieuw Zeeland had in Europa onderwijs over huwelijk en gezin ontwikkeld. Kirkby overleed in 1985, maar liet waardevol materiaal na.

De visie van de Dodd’s is vandaag nog steeds actueel. De nieuwsbrief van JmeO Nederland in maart 1988 citeert hen:

“Wij, als christenen kunnen ertoe bijdragen dat het gezin in dit land weer hersteld wordt. We moeten opnieuw de Bijbelse waarheid ontdekken en die toepassen in onze eigen relaties en die vervolgens doorgeven aan de wereld om ons heen. We kunnen – nee – we móeten actief betrokken zijn bij het stoppen van het verval van onze maatschappij. De krachten tegen het gezin zijn reëel. We moeten onze plaats innemen in gebed en het terrein dat de vijand heeft gestolen, terugwinnen.”

Derek en Trich Dodd

Family Camp

In 1991 werd voor het eerst een Family Camp gehouden. Dat ging zo door tot tot 1997. In dat jaar waren er zelfs twee gepland. De Dodd’s waren inmiddels verhuisd naar Amsterdam. In 1999 vertrokken ze naar Ierland, waar ze Family Life Resources (www.familyliferesources.ie) vestigden. Ze waren vanaf het begin (in 1973) bij JmeO in Nederland betrokken geweest.

Vanaf 1998 werden de Family Camps voortgezet onder de vlag van de stichting Gezin op Weg. In beginsel zette deze stichting het werk van Family Ministries voort. De Dodd’s hadden daarvoor Erick en Anneke Urbanus (Heerde) en Roland en Sylvia Waardenburg (Veenendaal) benaderd. Ook Wout en Eef Bouwman werkten mee. De stichting Gezin op Weg stond los van Jeugd met een Opdracht.

Toen Gezin op Weg haar activiteiten in 2005 beëindigde, werd op Heidebeek het idee opgevat daar opnieuw een Family Camp te houden. In 2006 was de eerste, ‘gebouwd’ rondom de Verrijk je huwelijk workshop. Sindsdien heeft het kamp weer vaste grond in Heerde gevonden.

Huwelijksworkshop

Het huidige werk van Family Ministry vond zijn oorsprong in 2003. In dat jaar volgde een aantal stellen op Heidebeek de Verrijk je Huwelijk Workshop. Die werd geleid door Angela en Andreas Frész uit Duitsland, van 2009-2019 de leiders van YWAM Family Ministries Internationaal.

Na een training in 2004 en een langzame aanloop werden in 2005 op Heidebeek de eerste Verrijk je huwelijk workshops gegeven, gevolgd door het Family Camp in 2006. Inmiddels werken we ook met een ander, iets beknopter model, dat we Samen Meer! noemen en is er jaarlijks een FamilyCamp.

Family Ministry op YWAM Heidebeek werd tot 2018 geleid door Paul en Marjolein Heiligenberg. Van 2018 tot 2020 leidde Tineke (en Christiaan) Baas deze afdeling.