FamilyCamp Nepal 2018

Het Family Camp is een gezinsopbouwende week waar gezinnen geloofs- en relatie-versterkend onderwijs ontvangen. Vooral in Nepal is hier enorme behoefte aan. In vele gezinnen is sprake van een diepe generatie- en cultuurkloof. Aan de ene kant de ouders die opgegroeid zijn in een traditionele hindoe cultuur en later tot christelijk geloof zijn gekomen. En aan de andere kant hun kinderen die in een moderne internet cultuur op groeien.
Het Family Camp biedt ouders en hun kinderen de gelegenheid om samen op te trekken, samen te leren, met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over hoe ze in het gezin met elkaar om willen gaan. Afgelopen jaar was dit voor de deelnemers een enorm rijke ervaring.

Om dit kamp te bekostigen is rond de 7.500 euro nodig. Hiervoor kunnen zo’n 60 mensen deelnemen. Dit komt neer op €125 per persoon voor een week huisvesting, de maaltijden en het programma. Wilt u overwegen om hier persoonlijk (of met uw bedrijf) een financieel partner in te zijn en zodoende dit kamp voor hen mogelijk te maken?

Donaties kunnen belasting aftrekbaar overgemaakt worden op
St. Jeugd met een Opdracht te Heerde
o.v.v. Family Camp Nepal
NL61 RABO 0161 3264 47